Ceza muhakemesinin nasıl yapılacağına dair kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülükleri bağlamında, ceza muhakemesinde kovuşturma evresine katılan kişilerin, kovuşturma evresinin devrelerinin, delillerin değerlendirilmesi ve delil yasaklarının, hüküm çeşitlerinin, ceza muhakemesinde başvurulabilecek kanun yollarının, özel ve tali ceza muhakeme usullerinin açıklanması.

Bu dersin amacı, kovuşturma evresinin yürüyüşü, delillerin ortaya konulması ve tartışılması, delillerin değerlendirilmesi ve delil yasakları, duruşmanın sona ermesi ve hüküm kurulması ile kanun yolu devresini açıklamaktır.