Türk Ceza Kanununda yer alan temel suç tiplerinin unsurları bakımından ayrıntılı olarak incelenmesi ve bunlar hakkında hukuki değerlendirme yapılması dersin temel konusunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda olmak üzere malvarlığına karşı suçlar, belgese sahtecilik suçları, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar ile adliyeye karşı işlenen suçlar ele alınmaktadır.

Ceza Özel Hukuku II dersi ile amaçlanan, Türk Ceza Kanununun özel hükümlerinde yer alan çeşitli suç tiplerinin unsurları bakımından incelenmesidir. Bu anlamda uygulamada en çok rastlanan suç tiplerinin unsurları hakkında bilgi verilmesi hedeflenmektedir. Bu derste, Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitabında bulunan "özel hükümler" ele alınmaktadır. Derste, temel suç tiplerinin suç genel teorisi temel esasları çerçevesinde incelenmesi ve Kanunun çeşitli kısımlarında düzenlenen suç tiplerinin unsurlarının, nitelikli hallerinin, özel görünüş şekillerinin ve yaptırımlarının Yargıtay kararları çerçevesinde tartışılması amaçlanmaktadır.