Anayasa , anayasa hukuku kavramları,devletin unsurları, devlet biçimleri, hükümet sistemleri, demokrasi, demokrasi türleri, seçimler, temel hak ve özgürlükler, Türkiyede Anayasal gelişmeler ile 1982 Anayasasına göre, Cumhuriyetin nitelikleri, temel hak ve özgürlükler, TBMMnin kuruluşu, görevleri, Cumhurbaşkanı ve bakanlar Kurulunun göreve gelişi, görevleri ve sorumlulukları, yürütmenin düzenleyici işlemleri, olağanüstü yönetim usulleri ve anayasa yargısı konuları bu dersin içeriğini oluşturur.