Borçlar Hukuku Bilgisi dersine; Borçlar Hukukuna giriş mahiyetinde temel kavramlar ve kaynaklar hakkında bilgi verilerek başlanacaktır. Devamında, borcun kaynakları, hukukî işlemlerden doğan borçlar, sözleşmeden doğan borçlar, sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar, sözleşmenin kurulması, sözleşmenin kurucu unsurları, kusura dayanan sorumluluk, kusursuz sorumluluk halleri, konuları işlenecektir. Devamında zarar ve tazmini ile borç ilişkilerinin hükümleri hakkında genel bir bilgi verilecektir. İfa Kavramı, İfanın Etkisi, İfa Yeri ve İfa Zamanı, İfanın Tarafları, İfanın Konusu ve İfanın Sırası, Borca Aykırılık Halleri ve Sonuçları, Borç İlişkilerinde Özel Durumlar, Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri ve Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi konuları işlenecek konular arasındadır.