Dersin amacı, öğrencilerin Borçlar Hukukunun özel sözleşme türlerine vakıf olmalarını sağlamak suretiyle; sözleşmelerin kurulması, yorumlanması, uyarlanması, geçerlilik şartları ve sona ermesi hususunda hukuksal yorum ve muhakeme becerisi edinmelerini kolaylaştırmaktır. Bunun yanında, güncel hayat ile oldukça yakın ilişki içinde olan Borçlar Hukuku dalının önemli bir aşamasını oluşturan sözleşmeler hukukunun tartışılması suretiyle; sözleşmenin tanımı ve öğelerinin, sözleşmede tarafların hak ve borçları ile sözleşmenin sona ermesinin hangi hükümlere tabî olduğunun hayatın içinden örnekler ve yargı kararları ile anlatılması amaçlanmaktadır.