Hukuk Mahkemelerinin görev ve yetkileri, mahkemeler arasındaki görev ve iş bölümü, mahkemelerde yardımcı organlar ve zabıt katibi, davanın açılması ve cevap, tahkikat aşaması, diller, fer’i müdahale,yargılama aşaması, hüküm tesisi, kararların denetim mekanizması, kanun yolları, temyiz, karar düzeltme, hakem kararları ve hakem kararlarının uygulanması konuları ele alınmaktadır.