Vergi Hukukunun Konusu, Hukuk Sistemi İçindeki Yeri, Kaynakları, Verginin kaynakları, Vergi Konusunun Uygulanması, Vergi Hukukunun Temel Kavram ve Kurumları (Tarafları, Konusu, Vergiyi Doğuran Olay, Muafiyet, İstisna ve İndirimler, vs.), Vergi Alacağının Ortadan Kalkması, Süreler, Vergi Suç ve Cezaları, Vergi Yargısı, Türk Vergi Sisteminde Yer Alan Temel Vergilere İlişkin Genel İlkeler ile 4492 sayılı Harçlar Kanunu, harçlar, giderler, harcın sorumlusu, mahkeme harçları, sorumluluk