Öğrencilere şirketler hukuku hakkında temel bilgiler vermek, bu bağlamda özellikle kollektif, komandit, anonim ve limited şirketlerin kuruluşu, işleyişi, sona ermesi, tasfiyesi konularında bilgi aktarmak ve bu suretle öğrencileri mezuniyetten sonraki meslek hayatlarında gerekli bilgi ve donanımlara sahip olmalarını sağlamak.