Borçlar Hukuku Özel Hükümler (1) dersinde, genel olarak sözleşmeler, sözleşme kavramı, anlamı ve sözleşme özgürlüğü hakkında bilgi verilerek başlanacaktır. Devamında, satış sözleşmesi, mal değişimi sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi, kira sözleşmesi, kullanım ödüncü ve tüketim ödüncü sözleşmeleri, hizmet sözleşmesi, pazarlamacılık sözleşmesi konuları işlenecektir. Son olarak güncel hayattan örnekler ile yargı kararlarının tartışılması ve pratik çalışmalar suretiyle konuların pekiştirilmesi planlanmaktadır.