Borçlar Hukuku Özel Hükümler (2) dersinde eser sözleşmesi, yayım sözleşmesi, vekâlet sözleşmesi, vekâletsiz iş görme, saklama sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi ve ömür boyu gelir sözleşmesi konuları işlenecektir. Son olarak güncel hayattan örnekler ile yargı kararlarının tartışılması ve pratik çalışmalar suretiyle konuların pekiştirilmesi planlanmaktadır.