Suçun özel görünüş biçimleri ile cezalar ve güvenlik tedbirleri ve ceza ilişkisini ortadan kaldıran nedenler konusunda teorik bilgiler verilmesi ve bunun somut olgu ve olaylarla desteklenmesi  amaçlanmaktadır.