Türk dilinin özelliklerine göre on parmakla, bakmadan klavye kullanma yöntemi için en verimli klavye, standart Türk klavyesi (F klavye)’dir. Bu dersle size on parmakla, metotlu olarak bilgisayar klavyesini hızlı ve verimli kullanma teknikleri verilmiştir. Bu tekniklerde oturuş şekli, kolların duruşu, ellerin duruşu, parmakların duruşu, ayakların duruşu ve harf tuşlarını doğru kullanma teknikleri ayrıntılarıyla ve resimleriyle size sunulmuştur. İş yaşamında ve özel yaşamınızdaki her türlü yazışmalarınızda veriminizi arttırmak için bu teknikleri öğrenmeli ve kullanmalısınız.

Bu derste adli yazışmalarda kullanılacak şekil ve usüllerinin yanı sıra hukuk dilinin tüm ögeleri ele alınacaktır.

Bu ders ile mezun olduklarında adalet-hukuk hizmetleri sektöründe yardımcı-ara personeli olarak çalışacak öğrencilerimize ileride mesleklerini yaparken izlemeleri gereken etik tutumun ne olması gerektiği hakkında temel bilgiler vermek amaçlanmaktadır. 

Bu ders ile Mahkeme Kalemlerinde, UYAP sistemi ve Hukuk Ofislerinde bilgi, belge ve evrakların yönetimi, kullanımı, dosyalanması ve arşivlenmesi hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.


 

Bu ders ile amaçlanan Türk Yargı Örgütü, Yargı Kolları,  Mahkemelerin görev ve yetkileri hakkında temel bilgileri sunmaktır.

 

Ders, konu başlıklarını içeren ders kitapları, akademik makaleler, yargı içtihatları , sinema filmi, öykü, roman ve öğrencilerin sunumları ile işlenecektir.

 

 

 


Bu dersle öğrenciler, Anayasa Hukukunun genel esasları, devlet kavramı, hükümet sistemleri, demokrasi ve seçim sistemleri gibi konularda bilgi sahibi olacaktır.

Ders, konu başlıklarını içeren ders kitapları, akademik makaleler, yargı içtihatlar , sinema filmi, öykü, roman ve öğrencilerin sunumları ile işlenecektir.Bu derste medeni hukuk uyuşmazlıklarında uygulanan kuralların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Medeni Kanunun başlangıç hükümlerinin; hak kavramının, medeni hukukun kaynaklarının, yer, zaman ve anlam bakımından uygulanmasının, sübjektif ve objektif iyi niyet kurallarının analizinden başka, derste ayrıca kişiler hukukunun konusu olan kişi ve kişilik kavramı, gerçek ve tüzel kişiler, hak ve fiil ehliyeti, kişiliğin korunması, isim, ikametgâh ve hısımlık, şahsi hal incelenmektedir. 

Dersin amacı, hukuk kavramı, hukuk kurallarının anlamları, amaçları ve uygulanması hakkında temel bilgiler verilmek suretiyle, diğer alan derslerine öğrencileri hazırlamaktır. Bunun yanında, hak kavramı, kişi ve kişilik kavramı, hukukî işlem kavramı, hukukta dava türleri, mahkemeler ve sorumluluk hakkında öğrencilerde genel bir farkındalık kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersin işlenişine öncelikle, hukuk kavramı, hukuk kurallarının anlamları, amaçları ve uygulanması hakkında bilgi verilerek başlanacaktır. Devamında, hak kavramı, kişi ve kişilik kavramı, hukukî işlem kavramı, unsurları, geçersizliği ve türleri, hukukta dava türleri ve mahkemeler ile sorumluluk konuları işlenecektir.